Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 

 • Uwielbiasz kontakt z ludźmi?
 • Organizacja różnego rodzaju wydarzeń i spotkań sprawia Ci przyjemność?
 • Znajomi ciągle powtarzają, że dogadałbyś się nawet z niemową?
 • Nie rozstajesz się z kalendarzem, a o planach na najbliższy weekend informujesz znajomych już w poniedziałek?

Praca dla superogarniaczy jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik spedytor i rozwijaj z nami swoje transportowe supermoce ?

Kim jest Technik SPEDYTOR?

To superbohater, który zajmuje się organizacją transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Dokładność, precyzja i uważność to jego znaki szczególne. W dziedzinie transportu towarów prześcignął nawet Świętego Mikołaja! Nie straszne mu długotrwałe negocjacje – dzięki swoim supermocom zawsze potrafi wywalczyć najlepsze warunki współpracy.

Jeśli od zawsze marzysz o teleportacji, a do tego dobra organizacja to Twoje drugie imię, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Zostań spedytorem! Spedytor zajmuje się koordynacją i organizacją transportu. Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. W czasach zglobalizowanego handlu i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy technika spedycji
 • Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
 • Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
 • Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
 • Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
 • Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni ( 280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjne.

Egzaminy:

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika spedytora.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– SPL.05. odbywa się pod koniec pierwszego semestru IV klasy.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik spedytor będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Firmach spedycyjnych
 • Firmach transportowych
 • Firmach handlowych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach transportu kolejowego

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika spedytora.

OPŁATY

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik spedytor

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii