Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Nie wyobrażasz sobie nic gorszego niż zapomnieć słuchawek rano z domu?
 • Nie potrafisz siedzieć bezczynnie i uwielbiasz, gdy wokół mnóstwo się dzieje?
 • Na koncertach czujesz się jak ryba w wodzie?
 • Lubisz twórczą, kreatywną pracę i nigdy nie brakuje Ci nowych pomysłów?

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu i zajmij się muzyką zawodowo!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik realizacji nagrań i nagłośnień i rozwijaj z nami swoje muzyczne supermoce ?

KIM jest Technik realizacji nagrań i nagłośnień?

To superbohater, który zajmuje się produkcją muzyki: miksuje, nagrywa, obrabia, rekonstruuje lub montuje. W mgnieniu oka potrafi dokładnie ocenić poziom akustyki w pomieszczeniu, a do tego wie jak rozmieścić w nim mikrofony i wzmacniacze, aby brzmiały jak najlepiej i nic nie zawyło niczym syrena strażacka. Dzięki swoim supermocom potrafi nagłośnić największe imprezy muzyczne i sportowe – każdy event z jego udziałem to gwarancja najlepszych doznań dźwiękowych!

 

Jeśli Twoje serce bije zawsze w rytm słuchanej muzyki, a do tego marzysz o kreatywnej i pełnej nowych wyzwań pracy, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – ST.02. – Realizacja nagrań
  – ST.03. – Realizacja nagłośnień
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

WSTĘPNIAK

Kochasz muzykę, koncerty? Masz dobry słuch i zawsze zastanawiałeś się, jak wygląda proces nagrywania płyty od postaw? Technik realizacji nagrań
i nagłośnień jest zawodem niezwykle ciekawym.To nie tylko wielogodzinna praca w studio, ale także koncerty czy spektakle plenerowe. To ciągłe
pogłębianie swojej wiedzy o nowe technologie. Absolwent tego kierunku zajmuje się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniającą właściwe jego parametry techniczne i estetyczne, czyli np. miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem czy nagłaśnianiem.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Organizacji planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku
 • Konfiguracji i obsługi konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługi systemów mikrofonowych
 • Stosowania sposobów przetwarzania i odtwarzania dźwięku
 • Obsługi programów komputerowych przeznaczonych do obróbki dźwięku
  Wykonywania pomiary akustyki pomieszczeń
 • Rejestracji, monitorowania, przetwarzania i archiwizacji materiał dźwiękowy
 • Zestawiania urządzeń do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń
 • Postprodukcji materiału dźwiękowego
 • Realizacji nagłośnienia imprez plenerowych, estradowych i teatralnych
 • Współpracy z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Zasady akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentoznawstwo i zasady muzyki
 • Język obcy zawodowy w produkcji dźwięku
 • Działalność gospodarcza w produkcji dźwięku
 • Elementy toru fonii
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Realizacja nagrań
 • Realizacja nagłośnień

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych

Praktyki zawodowe odbywają się w II i III klasie (łącznie 160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. studia nagrań, podczas organizacji koncertów, eventów, ośrodki kulturalne, agencje koncertowe, agencje reklamowe.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– ST.02. – pod koniec drugiego półrocza klasy III
– ST.03. – pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik realizacji nagrań i nagłośnień będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Studiach nagrań dźwiękowych (np. w telewizji, teatrze)
 • Wytwórniach filmowych, rozgłośniach radiowych
 • Firmach nagłośnieniowych,
 • Ośrodkach kultury
 • Agencjach artystycznych i reklamowych
 • Agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. reżyseria dźwięku, akustyka, reklama i marketing i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika realizacji nagrań i nagłośnień.

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii