Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Masz tysiące pomysłów na minutę?
 • Pasjonujesz się światem marketingu i reklamy?
 • Znajomi nie nadążają już za Twoją inwencją twórczą i kreatywnymi pomysłami?
 • Lubisz bawić się grafiką i dbasz o to, by przygotowane przez Ciebie materiały były atrakcyjne wizualnie?
 • Jesteś osobą kreatywną, energiczną, otwarta i komunikatywną?

Wykorzystaj swój potencjał twórczy w pracy!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik organizacji reklamy  i rozwijaj z nami swoje estetyczne supermoce ?

Kim jest technik organizacji reklamy?

 

To superbohater, który zajmuje się planowaniem, realizacją i badaniem kampanii reklamowych. Jego kreatywność nie zna granic – z łatwością wymyśla hasła reklamowe, by za chwilę zająć się organizacją sesji zdjęciowej, a pod koniec dnia napisać jeszcze scenariusz do reklamy. Jego wyobraźnia nie zna granic!

 

Jeśli pasjonuje Cię świat reklamy i marzysz o tym, by znajomi na fejsie udostępniali stworzone przez Ciebie filmy na youtubie, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  – AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

WSTĘPNIAK

 

To zawód, który umożliwia realizację swoich kreatywnych pomysłów. Będzie idealnym wyborem dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujących kontakty z ludźmi. Specjaliści od reklamy znajdą zatrudnienie w każdej branży, niezależnie od sektora działania. Kształcenie w naszej szkole zostało poszerzone o zagadnienia z mediów społecznościowych oraz elementy grafiki komputerowej – niezbędnych w bieżącej pracy technika organizacji reklamy. W ramach dodatkowego przedmiotu poznasz najbardziej popularne programy graficzne, np. Adobe Photoshop czy CorelDRAW, których zastosowanie wykorzystasz przy realizacji zadań zawodowych. A przygotowanie profesjonalnej kampanii na facebooku nie sprawi Ci żadnego kłopotu. Dodatkowe tematy to dodatkowe umiejętności, które docenią pracodawcy branży reklamowej!

 

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik Organizacji Reklamy zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Planowania i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • Planowania emisji reklamy w mediach,
 • Tworzenia tekstów, sloganów reklamowych i scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych,
 • Organizacji sesji zdjęciowych i filmowych na potrzeby reklamowe,
 • Obsługi programów graficznych: CorelDraw, Adobe Photoshop,
 • Nadzorowania procesów produkcji reklam oraz prac podwykonawców,
 • Promocji oferowanych usług reklamowych,
 • Badania skuteczności reklamy.

Warsztaty, kursy, eventy

W trakcie nauki na kierunku Technik organizacji reklamy uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • Obróbka graficzna zdjęć – Adobe Photoshop
 • Pozycjonowanie stron www
 • Kurs fotograficzny

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Marketing w działalności reklamowej
 • Sprzedaż w reklamie
 • Język obcy w działalności reklamowej
 • Działalność gospodarcza w reklamie
 • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • Organizacja i techniki reklamy
 • Organizacja sprzedaży reklamy
 • Projektowanie kampanii reklamowej
 • Elementy grafiki komputerowej
 • Projektowanie kampanii reklamowej

 

Wypowiedzi uczniów, nauczycieli, partnerów

Bartek, uczeń Technikum TEB Edukacja w Płocku

W trakcie nauki wziąłem udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbyła się w Poznaniu, gdzie od kuchni mogłem dokładnie przyjrzeć się, jak wygląda praca na planie zdjęciowym – od make upu po ostatnie zdjęcie. Przy okazji miałem też okazję poznać innych uczniów techników TEB i wymienić doświadczenia.

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w I semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. agencje reklamowe, drukarnie.

 

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika organizacji reklamy.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– AU.29. – pod koniec drugiego półrocza klasy II,
– AU.30. – pod koniec pierwszego półrocza IV klasy.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Wypowiedzi uczniów, nauczycieli, partnerów

Martyna, uczennica Technikum TEB Edukacja w Gliwicach

Wybrałam ten kierunek ponieważ bardzo lubię organizować najróżniejsze imprezy i właśnie tym chciałabym się zajmować w przyszłości. Dodatkowo mamy zajęcia z grafiki komputerowej, gdzie uczę się projektowania ulotek czy obróbki zdjęć.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik organizacji reklamy będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Agencjach reklamowych, agencjach reklamy wizualnej
 • Agencjach public relations
 • Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw
 • Działach kreatywnych i rozwoju produktu
 • Działach sprzedaży

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, projektowanie stron www, zarządzanie, marketing i nowe media, marketing internetowy, PR i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika organizacji reklamy.

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

TWOJE NOWE

SUPERMOCE

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik organizacji reklamy

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii