Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Uwielbiasz przebywać wśród zieleni?
 • Lubisz troszczyć się o dobro innych?
 • Jesteś osobą dokładną i rzeczową?
 • Nie wyobrażasz sobie pracy tylko za biurkiem?
 • Praca na świeżym powietrzu byłaby spełnieniem Twoich marzeń?

Możesz mieć realny wpływ na kształtowanie otaczającego Cię krajobrazu!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik ochrony środowiska i rozwijaj z nami swoje przyrodnicze supermoce ?

Kim jest Technik ochrony środowiska?

 

To superbohater, który zajmuje się różnymi badaniami otaczającego nas środowiska. Stan wody, powietrza i ziemi, poziom hałasu czy emisji zanieczyszczeń to problemy, z którymi walczy w codziennej pracy. Dzięki swoim supermocom wie dokładnie, gdzie należy pobrać próbki i jakim analizom je poddać, żeby ocenić wszelkie niebezpieczeństwa i namierzyć wszystkie problemy.

 

Jeśli najlepiej czujesz się w otoczeniu przyrody, a Twoi znajomi wciąż podejrzewają, że to Ty napisałeś „O czym szumią wierzby”, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – RL.08. – Ocena stanu środowiska
  – RL.09. – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

WSTĘPNIAK

 

Kochasz środowisko i chcesz je chronić? Technik ochrony środowiska to odpowiedni wybór dla osób wrażliwych i kochających przyrodę. Ochrona środowiska jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się branż na świecie. Fachowca w tej dziedzinie przyjmą nie tylko ośrodki badań i kontroli środowiska, ale także stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady przemysłowe, czy też prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik ochrony środowiska zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Przeprowadzania prostych badań technologicznych związanych z ochroną środowiska;
 • Określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących;
 • Oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu;
 • Badania i kontrolowania emisji i imisji zanieczyszczeń;
 • Sporządzania bilansów wodnościekowych, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzonych z odpadami;
 • Obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatur kontrolnopomiarowych.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe:

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • stan i zasoby środowiska
 • ochrona wód
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • działalność gospodarcza w ochronie środowiska
 • język obcy w ochronie środowiska
 • monitoring środowiska
 • organizacja prac w ochronie środowiska
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe odbywają się w I semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. w przedsiębiorstwach związanych z wodociągami i kanalizacją, ochroną środowiska, ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika ochrony środowiska.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
– RL.08. – pod koniec drugiego półrocza klasy III
– RL.09. – pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

 • Jako absolwent kierunku Technik ochrony środowiska będziesz mógł podjąć pracę w:
 • Ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • Organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
 • Stacjach sanitarno-epidemiologiczne
 • Miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • Stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Biurach projektowych
 • Laboratoriach

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. geografia, urbanistyka, leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona zdrowia roślin, inżynieria środowiska, rolnictwo, inżynieria ekologiczna i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Przenikanie wzrokiem

moc: Superdociekliwość

Władza nad żywiołami

moc: Superwrażliwość

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik ochrony środowiska

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik handlowiec - specjalizacja: sprzedaż i marketing

Technik handlowiec - specjalizacja: sprzedaż i marketing

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii