Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Uwielbiasz podróże i marzysz o zagranicznych wyjazdach?
 • Jesteś osobą otwartą i energiczną?
 • Masz duże umiejętności organizacyjne?
 • Wracając z wakacji już doskonale wiesz, jaki będzie godzinowy rozkład Twojej kolejnej wycieczki?

Praca związana z organizacją i koordynacją podróży to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik obsługi turystycznej i rozwijaj z nami swoje podróżnicze supermoce ?

Kim jest Technik obsługi turystycznej?

To superbohater, który planuje, organizuje, obsługuje i rozlicza imprezy turystyczne, targi czy konferencje. Wie, jak ważne jest to by wakacje przebiegały w miłej i komfortowej atmosferze, dlatego z największą starannością dba o wszystkie szczegóły organizowanych wypraw.

Dzięki swoim supermocom zapewnia podróżnym najwygodniejsze hotele, najbardziej komfortowe środki transportu, najciekawsze atrakcje – nierzadko udaje mu się wynegocjować nawet piękną pogodę. W swojej pracy nigdy się nie nudzi! A co najważniejsze – w swojej pracy zwiedza świat!

Jeśli chcesz podróżować w wymarzone miejsca i do tego otrzymywać za to kasę ?  Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciach: Marta (TEB Gdynia) i Grzegorz (TEB Starogard Gdański)

Jesteś świetnym organizatorem i sprawnie ogarniasz rzeczywistość? Pasjonują Cię podróże i turystyka? Dynamicznie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy czeka na Ciebie! Podróże w erze globalizacji są coraz łatwiejsze i popularniejsze, więc pracę znajdziesz zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo w podbijaniu świata pomoże Ci w tym znajomość branżowego angielskiego, którego nauczysz się u nas.

Zdobywane umiejętności

Podczas nauki na kierunku Technik Obsługi Turystycznej masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • projektowania imprez i usług turystycznych;
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;
 • prowadzenia informacji turystycznej;
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych;
 • umiejętność rozliczania usług i imprez turystycznych.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy turystyki
 • Programowanie imprez i dobór usług turystycznych
 • Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • Rezerwacja usług i imprez turystycznych
 • Kompetencje personalne i społecznej
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Organizacja informacji turystycznej
 • Sprzedaż i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Marta, uczennica Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

Mamy wiele fajnych dodatkowych zajęć. Super jest to, że nie siedzimy tylko w szkolnych ławkach. W ramach lekcji praktycznych wychodzimy do hoteli, na lotnisko czy wyjeżdżamy w teren. To daje nam możliwość poznania zawodu od podszewki.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. biurach podróży, placówkach świadczenia informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, miejscach sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówkach muzealnych.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika obsługi turystycznej.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik obsługi turystycznej będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Biurach podróży, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
 • Działach promocji turystyki miast i gmin
 • Jednostkach obsługi ruchu turystycznego
 • Placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
 • Biurach organizatorów kongresów i konferencji
 • Własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika obsługi turystycznej.

Grzegorz, absolwent Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim

Lubię bardzo podróżować, wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy zawód. Praktyki odbywałem w biurze turystycznym, a później w różnych hotelach.

OPŁATY

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  – HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

Karta kierunku

Warsztaty, kursy

W trakcie nauki możesz wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Animator czasu wolnego

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Telepatia

moc: Superdbałość

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii