Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś osobą dokładną i precyzyjną?
 • Uwielbiasz majsterkować?
 • Rozkręcasz i skręcasz wszystko co masz pod ręką?
 • Fascynują Cię nowe technologie?

Wykorzystaj swoje zdolności manualne w pracy! Wybierz kierunek Technik mechatronik i rozwijaj swoje techniczne supermoce!

Kim jest Mechatronik?

To superbohater, który umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, ponieważ ten kierunek uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

Jeśli pasjonuję Cię świat elektroniki, mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki, nowych technologii, chcesz wymyślać nowe rozwiązania techniczne, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

W obecnych czasach z mechatroniką stykamy się dosłownie wszędzie –  w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach, zabawkach itd.

Technik mechatronik to zawód nie dość że przyszłościowy, to również atrakcyjny finansowo. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani z uwagi na szerokie wykorzystywanie we wszelkich firmach czy zakładach urządzeń technologicznych z pogranicza mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i

rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych w przemyśle spożywczym, medycznym, samochodowym, energetycznym i innych.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik mechatronik zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Projektowania i wytwarzania z wykorzystaniem technik komputerowych części oraz zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych, takich jak:- urządzenia biurowe m. in. kserokopiarki, drukarki, odtwarzacze, kamery
  – poligraficzne maszyny cyfrowe
  – pojazdy samochodowe i szynowe- maszyny pakujące i montażowe
  – manipulatory i roboty przemysłowe
  – linie i centra produkcyjne
  – obrabiarki sterowane numerycznie
  – urządzenia i roboty przemysłowe
  – układy sterowania pojazdami
  – nowoczesne zabawki
  – urządzenia automatyki i robotyki (np. zautomatyzowane linie produkcyjne)
  – zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego
  – aparatura medyczna
 • Wykorzystywania nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę
 • Opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych
 • Montażu i demontażu, uruchamiania oraz wyłączania, a także diagnozy i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • Układy pneumatyki i hydrauliki
 • Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Metody projektowania i programowania w mechatronice

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. w firmach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w branżach rolniczej, spożywczej, medycznej, spożywczej czy w lotnictwie.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika mechatronika.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– EE.02. – pod koniec drugiego półrocza klasy III
– EE.21. – pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik mechatronik będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w branżach rolniczej, spożywczej, medycznej, spożywczej czy w lotnictwie i leśnictwie, w przemyśle spożywczym, w energetyce, w przemyśle medycznym, w lotnictwie, żegludze
 • firmach logistycznych i spedycyjnych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn i systemów oraz ich wyposażenia
 • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
 • w przygotowaniu produkcji jako technolog procesów wytwarzania
 • biurach projektowych
 • własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja,  automatyka i robotyka i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika mechatronika.

Opłaty

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Sprawdź czesne w Twoim mieście i pobierz podanie o przyjęcie do szkoły:

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Czas nauki – 4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – EE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  – EE.21. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik Mechatronik

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii