Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś osobą energiczną i zorganizowaną?
 • Uwielbiasz godzinami wpatrywać się w niebo?
 • Zachowujesz się odpowiedzialnie i można na Tobie polegać?
 • Od dziecka wolałeś samoloty niż samochodziki?

Praca na lotnisku jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych i rozwijaj z nami swoje lotnicze supermoce ?

Kim jest Technik lotniskowych służb operacyjnych?

To superbohater, który planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego. Dzięki jego supermocom pasażerowie mogą spokojnie i bez obaw oczekiwać na swoją podróż – pod okiem tego superbohatera nie ma prawa wydarzyć się nic złego!

Bezpieczeństwo i komfort innych ludzi jest dla niego bardzo ważny, dlatego dokładnie monitoruje stan lotniska oraz dba o sprawną i bezkolizyjną realizację wszystkich dziejących się na nim zdarzeń.

Jeśli od zawsze wiedziałeś, że Twoim powołaniem jest ochrona ludzkości, a w dzieciństwie Twoje samochodziki nigdy nie miały nawet najmniejszej stłuczki, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Odlatujesz na widok samolotów? Lubisz multitasking i dobrze ogarniasz rzeczywistość? Podobałaby Ci się praca na lotnisku? Jeśli tak, nie zwlekaj i pod naszymi skrzydłami spełnij swoje marzenia! Jako Technik lotniskowych służb operacyjnych będziesz ustawiać samoloty na płycie postojowej, dbać o bezpieczeństwo i przekazywać informacje kontrolerom ruchu lotniczego.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego
 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych;
 • współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;
 • współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy lotniskowych służb operacyjnych
 • Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
 • Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
 • Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
 • Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
 • Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: porty lotnicze oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika lotniskowych służb operacyjnych.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Lotniskach państwowych, prywatnych, wojskowych
 • Terminalach pasażerskich i towarowych
 • Korporacjach lotniczych
 • Działach zamówień, infrastruktury w firmach branży lotniczej
 • Działach logistyki/transportu lotniczego
 • Aeroklubach

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie portem lotniczym,  logistyka krajowa i międzynarodowa i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika lotniskowych służb operacyjnych.

OPŁATY:

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • Państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom.

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superogranizacja

Kontrola umysłow

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii