Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Wiesz jak sprawić, by niezależnie od okoliczności ludzie czuli się jak u siebie w domu?
 • Charakteryzuje Cię otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów?
 • Lubisz dbać o innych, a ich dobre samopoczucie i zadowolenie jest dla Ciebie bardzo ważne?

Tworzenie „domu poza domem” może być Twoim powołaniem!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik hotelarstwa i rozwijaj z nami swoje „gościnne” supermoce ?

Kim jest Technik hotelarstwa?

To superbohater, który zajmuje się dbaniem o wygodę, komfort i satysfakcję osób podróżujących.

Uwielbia kontakt z ludźmi, dzięki czemu praca jest dla niego przyjemnością – tu każdy dzień to poznawanie nowych ludzi i zmaganie się z kolejnymi ciekawymi wyzwaniami. Nie tylko w Polsce, bo dzięki temu, że zna języki, może pracować na całym świecie! Dzięki swoim supermocom potrafi szybko i trafnie rozpoznać potrzeby i oczekiwania swoich gości, oraz sprawić by ich pobyt poza domem był prawdziwą przyjemnością i wspaniałym wspomnieniem na lata.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, jesteś otwarty i komunikatywny, a o Twojej gościnności krążą już legendy, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciu nasz uczeń Przemek (TEB Szczecin).

Twoi goście zawsze czują się jak u siebie? Chcesz poznawać nowych ludzi i dbać o ich dobre samopoczucie? Zostań Technikiem hotelarstwa! Jako mistrzowie i mistrzynie profesjonalnej gościnności nasi absolwenci są poszukiwani na rynku usług hotelarskich i stanowią cenny nabytek dla każdego hotelu. Dzięki temu, że kładziemy nacisk także na naukę języków obcych, cały świat stanie przed Tobą otworem.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki na kierunku Technik hotelarstwa zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
 • przygotowywania i podawania śniadań;
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • rezerwacji usług hotelarskich;
 • obsługi gości w recepcji.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy hotelarstwa
 • Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Rezerwacja usług hotelarskich
 • Obsługa gości w recepcji

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień 31.12.2018 r. dla czteroletniego trybu kształcenia (rekrutacja 2018/19).

Przemek, uczeń Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

W trakcie nauki miałem język angielski i język niemiecki oraz język angielski branżowy. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem przygotowany do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: obiekty hotelarskie oraz w  inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

EGZAMINY

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika hotelarstwa.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich  kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Hotelarstwa będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Obiektach hotelarskich,
 • Hotelach, hostelach, pensjonatach, schroniskach,
 • Ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, lotniczej, etc.,
 • Obiektach wypoczynkowych,
 • Domach akademickich,
 • Domach pracy twórczej,
 • Uzdrowiskach,
 • Branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.</li

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika hotelarstwa.

OPŁATY:

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  HGT.06. Realizacja usług w recepcji
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Dokumenty do pobrania

Karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy.

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superogranizacja

Telepatia

moc: Superdbałość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Kierunek

Technik HOTELARSTWA

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik mechatronik - specjalizacja robotyka

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagrań

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii