Życzenia Świąteczne

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie.

J.Kasprowicz