Zarządzenie dyrektora technikum

Zarządzenie dyrektora technikum