ZAJĘCIA W POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

W dniu 09.06.2015r. uczniowie Technikum TEB Edukacja klas o profilu Technik logistyk  w ramach realizacji zajęć poza terenem szkoły pod opieką mgr Bożeny Stawowczyk wzięli udział w spotkaniu w Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Celem wyjścia było zapoznanie ze strukturą organizacyjną jednostki oraz planowniem działań zespołów w nagłych sytuacjach. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przepływem informacji oraz sposobem magazynowania sprzętu p.poż.