ZAJĘCIA W FABLAB BIELSKO-BIAŁA

W dniu 11.06.2015r. uczniowie Technikum TEB Edukacja o profilu Technik Informatyk w ramach realizacji zajęć poza terenem szkoły odwiedzili FabLab Bielsko-Biała.

W FabLab można się zapoznać z technologią druku przestrzennego, skorzystać z oprogramowania do modelowania 3D, wydrukować element przestrzenny, zeskanować obiekt przestrzenny i przygotować jego model cyfrowy, jak również spotkać szereg twórców, projektantów i artystów poszukujących nowoczesnych technologii do realizacji własnego projektu.

Uczniowie naszego Technikum w czasie  warsztatów zapoznali się z technologią szybkiego prototypowania. Ponadto każdy uczeń został zeskanowany skanerem 3D do postaci cyfrowej oraz grupa na pamiątkę otrzymała wydrukowane podczas prezentacji modele 3D.