Zajęcia klasa IIC

Na zajęciach klasa 2c przedstawiała cechy osobowości introwertyka oraz ekstrawertyka. 
Lekcja to nie tylko siedzenie w ławce i wpatrywanie się w książki