Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku naszym Partnerem Akademickim

Jest nam niezmiernie miło poinfomawać, iż  nasza szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Jej celem jest  popularyzacja kształcenia na kierunkach technicznych: technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej. Na mocy umowy partnerskiej, uczelnia oferuje nieodpłatnie uczniom naszego technikum, różne formy zajęć dydaktycznych . Są to ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty, wykłady, szkolenia oraz udział w konferencjach branżowych. Obsługę dydaktyczną zajęć zapewniają pracownicy naukowi i studenci WSB w Gdańsku.