Wystawa “Żywe obrazy”

Projekt polegał na rekonstrukcji fotograficznej wybranych dzieł sztuki. Przeprowadzony został na lekcjach języka polskiego, gdzie uczniowie zapoznawali się z dziełem sztuki, interpretowali je oraz tworzyli wypowiedź pisemną i ustną, którą przedstawiali na lekcji. Następnie na zajęciach zawodowych ze stylizacji fryzur oraz procesów fotograficznych trwały przygotowania do sesji zdjęciowej.