Wyniki głosowania na przewodniczącego samorządu.

Protokół Komisji Wyborczej z Wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 27 września 2017 roku:

Czajka Julia – 15,4%
Gibadło Michał – 15,4%
Mischke Paweł – 14,7%
Stempnik Zuzanna – 54,5%

Razem oddano 138 głosów (w tym 2 nieważne). Frekwencja wyniosła 70%.

Przewodniczącą samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostaje Zuzanna Stempnik 🙂 GRATULACJE!