Wykłady na wydziale biotechnologii UG

Klasy: IA, IIA oraz IIIA  24.05.2017 uczestniczyły w wykładach na wydziale biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia ciekawe, nasi uczniowie jak zawsze aktywni