Wykaz podręczników 2020/21

Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 w Technikum TEB Edukacja w Tychach

1 września 2020 r.

I klasa – o godz. 10:00 w sali kinowej MULTIKINO (zajmujemy co drugie miejsce),
II klasa – o godz. 11:00 w szkole w salach lekcyjnych,
III i IV klasa – o godz. 12:00 w szkole w salach lekcyjnych,
III klasa TOR – o godz. 9:30 w szkole w sali lekcyjnej.

Zasady bezpieczeństwa

  • na uroczystość może przyjść tylko osoba zdrowa, nie będąca na kwarantannie,
  • wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje noszenie maseczki/przyłbicy,
  • przed wejściem obowiązkowo należy zdezynfekować ręce,
  • z uwagi na Covid19 prosimy, aby w uroczystości nie brali udziału rodzice.

Pobierz listę podręczników dla klasy I

Lista podręczników 2020/21 – klasa I przedmioty ogólnokształcące

Lista podręczników 2020/21 – klasa I przedmioty zawodowe