Wyjazd klas weterynaryjnych do Warszawy

W dniach 26 – 28.01.2017 klasy weterynaryjne Technikum TEB Edukacja uczestniczyły w wyjeździe do Warszawy podczas którego mogły w znaczny sposób zgłębić swoją wiedzę weterynaryjno-zootechniczną.

Pierwszego dnia wyjazdu młodzież uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu z zakresu genetyki bydła mięsnego oraz programów QMP organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Mieli również możliwość rozmowy z Prezesem Zrzeszenia – reprezentantem Polski ds. wołowiny i hodowli bydła w rolniczych związkach europejskich Copa Cogeca w Brukseli – Jerzym Wierzbickim. Prezes Wierzbicki przybliżył główne problemy z jakimi w chwili obecnej borykają się producenci wołowiny oraz możliwości rozwoju dla techników weterynarii jakie niosą za sobą obecne zmiany w legislacji europejskiej.

Kolejnego dnia uczniowie odwiedzili Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie mieli możliwość poznać obecną propozycję programową przygotowaną dla absolwentów szkół średnich – przedstawioną przez dr inż. Krzysztofa Głowacza, jak również zobaczyć jedyną w Polsce doświadczalną fermę hodowli szynszyli. Podczas wizyty na fermie młodzież zapoznała się z tym jakże ciekawym gatunkiem oraz historią jego wykorzystania w produkcji futrzarskiej na świecie. Następnie młodzież uczestniczyła w wykładzie oraz pokazie sokolniczym przygotowanym przez Koło Naukowe Aves, jak również zwiedziła salę zwierząt egzotycznych dzięki uprzejmości Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach.

Ostatniego dnia wyjazdu uczniowie ponownie odwiedzili Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie początkowo zapoznali się z metodologią oceny kondycji u bydła mlecznego BCS przygotowaną przez Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich, by później przemieścić się na przedmieścia Warszawy do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego RZD Wilanów – Obory należącego do SGGW – aby poznać szczegółowo grupy produkcyjne oraz niezbędne pomieszczenia przy produkcji krów mlecznych, nad dydaktyką całego dnia czuwał jeden z największych znawców hodowli w europie Dr inż. Marcin Gołębiewski.

Wyjazd choć zaledwie trzydniowy opiewał w atrakcje, jak również walory dydaktyczne. Szczególne podziękowania należą się inż. Marlenie Michalskiej z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz adiunktom WNoZ SGGW dr inż. Krzysztofowi Głowaczowi oraz dr inż. Marcinowi Gołębiewskiemu – za pomoc w organizacji wyjazdu, w przygotowaniu atrakcji dla młodzieży, jak również wykazaniu chęci stałej współpracy z TEB Edukacja w Gdyni.

Wyjątkowe podziękowania należą się Pani Miarandzie Trowskiej oraz Pani Adriannie Raszkiewicz za wszystko! Za chęci, za opiekę, za wielkie serce dla młodzieży <3