Wycieczka klasy IIIB.

Klasa IIIB podczas wyjścia klasowego w walkout.
Gratulujemy chłopakom wydostania się z escape roomu 🙂