Wycieczka dydaktyczna IB – Zastawno

Uczniowie usłyszeli wykład na temat chowu i hodowli zwierząt.

Atrakcje jakie mogli zobaczyć :

– mini ZOO

– hodowlę Koni , Krów , Owiec

-tereny zielone

-uprawę pasz 

-pastwiska

-gospodarstwo agroturystyczne