WYCIECZKA DO MUZEUM TECHNIKI I WŁÓKIENNICTWA

W dniu 31 maja 2016 klasa 2a  – Technik logistyk w ramach zajęć dydaktycznych odwiedziła Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej – Starą Fabrykę. Miejsce, które swoim klimatem przenosi w historię przemysłu bielskiego, pokazuje rozwiązania technologiczne dawnych fabryk.

W Muzeum Techniki i Włókiennictwa można zobaczyć maszyny, urządzenia i dokumentację związaną z tradycjami bielsko-bialskiego ośrodka przemysłu wełnianego. Eksponaty znajdują się w czterech salach, które odpowiadały poszczególnym oddziałom dawnej fabryki włókienniczej, jakimi były przędzalnia, oddział przygotowawczy, tkalnia i wykończalnia.