Warsztaty z Wyższą Szkołą Bankową

17 grudnia 2015 uczniowie III klasy o profilu technik informatyk wzięli udział w multimedialnych warsztatach podzielonych na część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna była poświęcona omówieniu wybranego
gatunku filmowego (publicystycznego) na aktualnych przykładach. W
drugiej części uczniowie poznali techniki realizacyjne wykorzystywane w
danym gatunku z udziałem sprzętu audiowizualnego (część praktyczna –
praca w laboratorium informatycznym oraz studio fotograficznym).

Na spotkaniu omówione zostały najbardziej popularne gatunki filmów
internetowych, tworzonych przez realizatora filmowego: 
–    reportaż
–    spot reklamowy
–    wywiad
–    teledysk
–    making-of

Dziękujemy za aktywny udział 🙂