WARSZTATY – DORADCA ZAWODOWY

W dniu 16.03.2016r. uczniowie klas 4 uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Ideą warsztatów było przygotowanie do wyboru dalszej drogi na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności układania realnych planów edukacyjnych i zawodowych.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze skutecznymi sposobami poszukiwania zatrudnienia, finansowymi formami wsparcia oraz uczestniczyli w grze edukacyjnej z zakresu przesiębiorczości.