W ratuszu uczy się rządzić

Dariusz Łoziński uczeń klasy III naszego Technikum został wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska. Młodzieżowa Rada  Miasta Słupska  składa się z 23 radnych wybieranych w wyborach tajnych i bezpośrednich  spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych  znajdujących się w mieście Słupsk na 2-letnią kadencję. Gratulujemy Darkowi i życzymy spełnienia się w nowej roli.