Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość inauguracyjna przebiegała w następujący sposób:

1. Wykład inauguracyjny pt. “Same prawa żadnych obowiązków, czyli dlaczego młodzieży dzisiaj żyje się trudniej” – wykład wygłaszał dr Marcin Szulc

2. Ślubowanie uczniów klas pierszych 

3. Część artystyczna – prezentacja klas pierwszych w wykonaniu uczniów