UDZIAŁ W WYKŁADACH BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY IM. TYSZKIEWICZA

W dniu 15.04.2015r. uczniowie Technikum TEB Edukacja klas o profilu Technik informatyk oraz Technik organizacji reklamy spotkali się z wykładowcami Bielskiej Wyższej Szkoły im. J.Tyszkiewicza.

Tematy warsztatów: Co to jest oculus na grafice komputerowej – prezentacja możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej AR oraz rzeczywistości wirtualnej VR oraz Etyka w mediach, biznesie, społeczna i zawodowa odpowiedzialność w życiu.