Turniej CS:GO w Radomiu

Technikum TEB Edukacja

Jesteœ fanem Counter Strike
Global Offensive?

 

Nie mo¿e omin¹æ Ciê to wydarzenie!
Zobacz jak graj¹ najlepsi!

 

Relacje z imprezy bêd¹ zamieszczane tak¿e na stronie wydarzenia na Facebooku!
Kibicuj swojej dru¿ynie!

 

ZOBACZ RELACJE >>

 


Goœæmi specjalnymi bêd¹ gracze z PRIDE!
Podczas imprezy mo¿liwe bêd¹ konsultacje
oraz pojedynki 1 vs 1 z zawodnikami PRIDE!
 

 

Nagrod¹ g³ówn¹ jest trening z dru¿yn¹ CS GL!

 

Dru¿yna, która zajmie II miejsce odbêdzie trening z PRIDE.

 

DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ >>