Terminy zebrań z rodzicami klas pierwszych

Terminy zebrań z rodzicami:

1. Klasa I A (technik weterynarii) 25/08/2014 – poniedziałek – godzina 17.00 sala 103.

2. Klasa I B (technik informatyk/technik obsługi turystycznej) 26/08/2014 – wtorek –  godzina 17.00 sala 103.