szkolenie dla kadry dydaktycznej

Na początku grudnia w siedzibie Microsoft w Warszawie odbyło się szkolenie dla kadry dydaktycznej TEB Edukacja. Tematyka szkolenia objęła usługi i aplikacje Office 365 w życiu nauczyciela, współpracę i komunikację z uczniami z wykorzystaniem usług Office 365. W szkoleniu wzięli udział dydaktycy z 19 Oddziałów TEB Edukacja w tym Pan Sebastian Szczęsny z Gdyni.