Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 

 • Uwielbiasz kontakt z ludźmi?
 • Organizacja różnego rodzaju wydarzeń i spotkań sprawia Ci przyjemność?
 • Znajomi ciągle powtarzają, że dogadałbyś się nawet z niemową?
 • Nie rozstajesz się z kalendarzem, a o planach na najbliższy weekend informujesz znajomych już w poniedziałek?

Praca dla superogarniaczy jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik spedytor i rozwijaj z nami swoje transportowe supermoce ?

Kim jest Technik SPEDYTOR?

To superbohater, który zajmuje się organizacją transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Dokładność, precyzja i uważność to jego znaki szczególne. W dziedzinie transportu towarów prześcignął nawet Świętego Mikołaja! Nie straszne mu długotrwałe negocjacje – dzięki swoim supermocom zawsze potrafi wywalczyć najlepsze warunki współpracy.

Jeśli od zawsze marzysz o teleportacji, a do tego dobra organizacja to Twoje drugie imię, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Zostań spedytorem! Spedytor zajmuje się koordynacją i organizacją transportu. Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. W czasach zglobalizowanego handlu i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Transport i spedycja
 • Marketing i negocjacje
 • Środki transportu
 • Podstawy logistyki i magazynowania
 • Prawo w transporcie i spedycji
 • Ekonomika transportu i spedycji
 • Statystyka
 • Techniki biurowe i informatyczne
 • Technologia prac ładunkowych
 • Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjne.

Egzaminy:

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika spedytora.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– SPL.05. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik spedytor będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Firmach spedycyjnych
 • Firmach transportowych
 • Firmach handlowych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach transportu kolejowego

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika spedytora.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówwydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dzielą Cię tylko 3 kroki!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii