technik rachunkowości

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Lubisz liczyć pieniądze i dzieciństwo upłynęło Ci na układaniu ich w stosiki?
 • Zawsze fascynowały Cię finansowe tajniki działalności gospodarczej?
 • Lubisz porządek i jesteś osobą zorganizowaną, rzetelną i dokładną?
 • Zależy Ci na elastycznej ścieżce kariery?

Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę? Rozpocznij naukę na kierunku Technik rachunkowości.

CZYM ZAJMUJE SIĘ  Technik RACHUNKOWOŚCI?

Rozwiązuje problemy przy pomocy rachunkowej magii, finansowych tricków i wiedzy tajemnej, której przeciętny zjadacz chleba nawet nie próbuje zrozumieć.
W firmach działa jak mag nadzorujący działalność gospodarczą od najmniejszych szczegółów finansowych po sprawy kadrowe. Potrafi organizować rachunkowość, prowadzić rozliczenia, robić analizy, pisać sprawozdania i bezbłędnie nawigować po mrocznych podatkowych bagnach. Jedną ręką umie załatwić sprawy z najtęższym ZUS-bossem, a drugą – rozbić na atomy aktywa i pasywa. Ba! nawet rekrutacja i selekcja pracowników musi przejść przez jego rachunkowe sito, nie wspominając już o redukcjach etatów czy restrukturyzacji wydatków. Zaklęciem “bottom line” potrafi momentalnie unieruchamiać przeciwników, a w swojej szklanej kuli doskonale widzi również przyszłość firmy i jej inwestycje, dlatego rachunkowy mag jest praktycznie centrum wszystkich ważnych dla biznesu decyzji.

Rachunkowość jest niezbędna w codziennej działalności operacyjnej każdego biznesu, a także w planowaniu rozwoju firmy i inwestycji. Jest też fundamentem poczucia bezpieczeństwa i wiarygodności przedsiębiorców, dlatego specjalista ds. rachunkowości zawsze znajdzie zatrudnienie!

Chcesz mieć sukcesy finansowe na koncie? Lubisz liczyć pieniądze? Rób to zawodowo! Zostań technikiem rachunkowości w TEB Technikum!

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

W trakcie nauki na kierunku Technik rachunkowości zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ewidencjonowania operacji
 • rekrutacji pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej
 • rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS
 • analizy: zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
 • analizy finansowej, wyceniania aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i pisania sprawozdań finansowych

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Przedmioty zawodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Elementy prawa
 • Elementy statystyki
 • Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
 • Prowadzenie rachunkowości

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie III – 140 godz. – 4 tygodnie
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika rachunkowości.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • EKA.05. odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy II
 • EKA.07. odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik rachunkowości będziesz mógł podjąć pracę jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac w:

 • działach finansowo-księgowe przedsiębiorstw wszelkich branż
 • bankach i innych instytucjach finansowych
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • urzędach skarbowych
 • biurach rachunkowych
 • własnej firmie

 

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja, bankowość i ubezpieczenia, e-commerce i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika rachunkowości.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły

certyfikat kwalifikacji zawodowej:
– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
– EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie

 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE po zdaniu egzaminu maturalnego

do pobrania

Karta kierunku

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Kierunek

Technik rachunkowości

Dostępny w:

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii