Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Wiesz jak sprawić, by niezależnie od okoliczności ludzie czuli się jak u siebie w domu?
 • Charakteryzuje Cię otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów?
 • Lubisz dbać o innych, a ich dobre samopoczucie i zadowolenie jest dla Ciebie bardzo ważne?

Tworzenie „domu poza domem” może być Twoim powołaniem!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik hotelarstwa i rozwijaj z nami swoje „gościnne” supermoce ?

Kim jest Technik hotelarstwa?

To superbohater, który zajmuje się dbaniem o wygodę, komfort i satysfakcję osób podróżujących.

Uwielbia kontakt z ludźmi, dzięki czemu praca jest dla niego przyjemnością – tu każdy dzień to poznawanie nowych ludzi i zmaganie się z kolejnymi ciekawymi wyzwaniami. Nie tylko w Polsce, bo dzięki temu, że zna języki, może pracować na całym świecie! Dzięki swoim supermocom potrafi szybko i trafnie rozpoznać potrzeby i oczekiwania swoich gości, oraz sprawić by ich pobyt poza domem był prawdziwą przyjemnością i wspaniałym wspomnieniem na lata.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, jesteś otwarty i komunikatywny, a o Twojej gościnności krążą już legendy, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciu nasz uczeń Przemek (TEB Szczecin).

Twoi goście zawsze czują się jak u siebie? Chcesz poznawać nowych ludzi i dbać o ich dobre samopoczucie? Zostań Technikiem hotelarstwa! Jako mistrzowie i mistrzynie profesjonalnej gościnności nasi absolwenci są poszukiwani na rynku usług hotelarskich i stanowią cenny nabytek dla każdego hotelu. Dzięki temu, że kładziemy nacisk także na naukę języków obcych, cały świat stanie przed Tobą otworem.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki na kierunku Technik hotelarstwa zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
 • przygotowywania i podawania śniadań;
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • rezerwacji usług hotelarskich;
 • obsługi gości w recepcji.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Zadania służby pięter
 • Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Techniki pracy służby pięter
 • Obsługa gościa hotelowego
 • Realizacja usług w recepcji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Przemek, absolwent Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

W trakcie nauki miałem język angielski i język niemiecki oraz język angielski branżowy. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem przygotowany do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godzin – 4 tygodnie w I półroczu
w klasie IV -140 godzin – 4 tygodnie w I półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: hotele, hostele, biura podróży oraz w  inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

EGZAMINY

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika hotelarstwa.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– HGT.03. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
– HGT.06. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich  kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Hotelarstwa będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Obiektach hotelarskich,
 • Hotelach, hostelach, pensjonatach, schroniskach,
 • Ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, lotniczej, etc.,
 • Obiektach wypoczynkowych,
 • Domach akademickich,
 • Domach pracy twórczej,
 • Uzdrowiskach,
 • Branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.</li

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika hotelarstwa.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  – HGT.06. Realizacja usług w recepcji
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też możesz zapisać się on-line, wykorzystując formularz
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o kolejnych krokach ?

#zostańwdomu

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superogranizacja

Telepatia

moc: Superdbałość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decyduje kolejność zapisów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  lub zasady naboru w systemie elektronicznym (w zależności od konkretnego oddziału).

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii