Technik architektury krajobrazu

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz zdolności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną?
 • Każdą wolną chwilę najchętniej spędzasz wśród zieleni?
 • Znajomi mówią, że poczucia estetyki mogłaby pozazdrościć Ci niejedna Instagramowiczka?
 • Lubisz ład i często zastanawiasz się, jak zmiana drobnych szczegółów mogłaby poprawić wygląd obserwowanych rzeczy?

Twoje wizje otoczenia mogą już niebawem przyjąć realne kształty! Po prostu rozpocznij naukę na kierunku Technik architektury krajobrazu 🙂

Kim jest Technik architektury krajobrazu?

To osoba, która zajmuje się projektowaniem i realizacją różnych terenów zieleni. Z łatwością wybiera odpowiednie gatunki i rodzaje drzew, krzewów i innych roślin, tworząc atrakcyjne i ciekawe przestrzenie – od tarasów przez duże osiedla, parki, skwery i inne tereny miejskie. Wie dokładnie, jak sprawić by niepozorny ogródek zamienił się w piękną oazę zieleni. Jej zdolności plastyczne i zmysł estetyczny podziwiają wszyscy!

Jeśli w supermarkecie najwięcej czasu spędzasz w dziale ogród na nowo aranżując wystawy, lubisz twórczą, kreatywną pracę, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Technik architektury krajobrazu to zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zdolności plastyczne. Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną i chcesz, aby Twoje dzieła tworzyły krajobraz „z charakterem” i harmonijnie podkreślały wytwory pracy architekta – zostań technikiem architektury krajobrazu!

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik architektury krajobrazu zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 • opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • BHP w architekturze krajobrazu
 • Rośliny ozdobne
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Stylizacja ogrodów
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Podstawy projektowania
 • Pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
 • Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Projekty obiektów małej architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach małej architektury krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni i odbywają się w trzeciej i czwartej klasie (280 godzin, ich termin może ulec zmianie ) w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: centra ogrodnicze, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej oraz biura projektowo-wykonawcze, placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, obiekty krajobrazowe, przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu (układaniem kostki, budową altan, pergoli, trejaży itd.).

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika architektury krajobrazu.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu po pierwszym półroczu klasy czwartej
 • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu w pierwszym półroczu klasy piątej

 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik architektury krajobrazu będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu.
 • Biurze projektowym i pracowni architektonicznej.
 • Urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.
 • Przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.
 • Własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, ogrodnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika architektury krajobrazu.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

– OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
– OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie

 • Państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

do pobrania

karta kierunku

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

3 proste kroki

Zapisz się!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik analityk z el. kosmetologii

Technik elektryk

Technik elektryk

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii