Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kingi Budzyńskiej

Dnia 27 listopada 2017 r.   uczennica  klasy III Kinga  Budzyńska, kształcąca się w zawodzie Technik usług fryzjerskich, otrzymała z rąk Pani Kurator Oświaty w Gdańsku Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Jesteśmy dumni z Kingi i życzymy jej dalszych sukcesów.