Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Pomorski Kurator Oświaty  dr Monika Kończyk, zwróciła się do Wszystkich: “Serdecznie gratuluję znakomitych wyników nie tylko w nauce. Wysokie osiągnięcia świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Niełatwo stać się wyróżnionym – najlepszym z najlepszych, najpierw trzeba mieć trochę talentu, a potem ciężko pracować.Gratuluję i dziękuję nauczycielom za pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności. Szczególne słowa podziękowania kieruję także do dyrektorów szkół. Sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniem uzdolnionym to wielkie wyzwanie dla każdego, to ciągły proces doskonalenia się i szukania nowych metod pracy. Jest to efekt Państwa wspólnej pracy, z Uczniem i jego Rodziną. Rodzicom i Opiekunom nagrodzonych uczniów przekazuję wyrazy swojego uznania w związku z osiągnięciami Państwa dzieci. Dziękuję za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych, ale jakże wielkich młodych ludzi. Życzę Wszystkim kolejnych udanych przedsięwzięć, które przyniosą satysfakcję i chwile szczęścia i wzruszeń.”