Spotkanie z wychowawcami klas pierwszych

Spotkanie z wychowawcami klas I

Termin 4.09.2020r

Budynek – ul. Sempołowskiej 22

I etap spotkania – sala 1, następnie według podanych sal dla danej klasy

Klasa 1A 16:00-16:20 sala 1

Następnie sala 23

Klasa 1 B 16:30-16:50 sala 1

Następnie sala 25

Klasa 1 C 17:00-17:30 sala 1

Następnie sala 1

Na spotkanie zapraszamy tylko jednego z rodziców ucznia.

Przychodzą osoby:

– zdrowe

– nie objęte kwarantanną

– nie przebywające w domu, w którym przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji

Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa (maseczka lub przyłbica)

Prosimy o zachowanie dystansu oraz o wchodzenie do budynku o wyznaczonej godzinie.