Ślubowanie klasy I

16 września  2015 r. o godz. 16.00  uczniowie klasy I wzięli udział w uroczystości podczas której  ślubowali  m.in. szanować godność własną i godność każdego człowieka, rozwijać własną osobowość i pogłębiać wiedzę, rzetelnie wypełniać przyjęte przez siebie obowiązki uczniowskie, swoją postawą , naukę i działaniem godnie reprezentować dobre imię szkoły.  Po raz pierwszy w historii szkoły ślubowanie złożyli również rodzice, którzy przyrzekli, że zawsze będą pamiętać o tym ,że dziecko to największy skarb, słuchać uważnie , o czym mówi, że ma prawo uczyć się na własnych błędach, doceniać w nim, co najlepsze, pocieszać, gdy samo nie potrafi rozwiązać problemów.

Po wręczeniu uczniom klasy I upominków przygotowanych przez ich starszych kolegów z klasy II , dziewczęta z klasy I zaśpiewały dwa utwory udowadniając, że mają talent, który należy rozwijać w szkole.