Samorząd Uczniowski Technikum TEB Edukacja w Słupsku

Samorząd Uczniowski Technikum TEB Edukacja w Słupsku

 

1. Angelika Chojnacka- przewodnicząca

2. Alicja Golińska- zastępca

3. Sabina Felczak- sekretarz

4. Joanna Mikulak- skarbnik