Samorząd Uczniowski Technikum TEB Edukacja w Słupsku

Samorząd Uczniowski Technikum TEB Edukacja w Słupsku

Przewodniczący: Dariusz Łoziński

Zastępca: Paulina Chmielewska

Zastępca: : Patrycja Pietkiewicz

Sekretarz: Dawid Skrzypiec

Skarbnik: Jan Panasiak

Opiekun Samorządu : p. Martyna Woronkowicz