Ratowanie jest cool

Cenne 4 minuty

Znaczenie pierwszej pomocy dla zdrowia jest powszechnie znane. Mimo to cały czas w sytuacji zagrożenia życia niewielu świadków zdarzenia wie jak się zachować. Szybko wzywamy pomoc i liczymy, że profesjonaliści dotrą na czas, żeby pomóc poszkodowanemu. Okazuje się, że młodzież może zawstydzić swoją wiedzą wielu dorosłych, ponieważ mówią: „Ratowanie jest COOL”.

Tak niewiele trzeba, aby samodzielnie przyczynić się do utrzymania funkcji życiowych. Zaskakujące, że największe braki w elementarnej edukacji dotyczącej pierwszej pomocy mają dorośli. Coraz częściej w szkołach podstawowych, gimnazjach czy szkołach średnich odbywają się pokazy i szkolenia, które nie tylko uwrażliwiają na los drugiego człowieka, ale edukują z konkretnych technik pomocy przedmedycznej.

Do wsparcia edukacyjnego młodzieży włączyło się także Technikum TEB Edukacja w Słupsku. Już 28 kwietnia odbędzie się konkurs „Ratowanie jest COOL” promujący zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z udzielania pierwszej pomocy. Do 8 kwietnia br. przyjmujemy zgłoszenia dwuosobowych zespołów uczniów klas trzecich gimnazjów – mówi Aleksandra Taraśkiewicz, dyrektor TEB Edukacja w Słupsku. Uczniowie lokalnych szkół mają często ekspercką wiedzę dotyczącą pomocy poszkodowanym i taką postawę chcemy promować. Nasze zaproszenie kierujemy do szkół i uczniów, ale mamy świadomość, że szerzenie wiedzy będzie z korzyścią dla całej społeczności lokalnej. Do konkursu zgłaszają się często harcerze, ale także „cywile” spośród młodzieży, którzy zaskakują praktycznymi umiejętnościami, a nierzadko także doświadczeniem.

4 minuty. 240 sekund. To niewiele, ale tylko tyle i aż tyle wystarczy, żeby uratować życie. Weź udział w konkursie lub przyjdź na finał konkursu 28 kwietnia o 12:00 do Technikum TEB Edukacja przy ul. Wojska Polskiego 29 w Słupsku.