Pierwszoklasiści i ” Skrzypek na dachu”

Piątek 25 listopada 2016 r. rozpoczął się dla uczniów klasy I zwyczajnie. O godz.  8.00 jak co dzień rozpoczęły się lekcje. Popołudnie jednak było szczególne. Odświętnie ubrani wsiedli do autokaru, który zawiózł ich  prosto do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl ” Skrzypek na dachu”. Integracja i KULTURA w parze. To dobre zestawienie.

W oczekiwaniu na autokar

W teatrze