Patroni naszych ulic

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej 

 „Patroni naszych ulic”

uczniowie naszego Technikum rozprowadzili broszury informacyjne prezentujące osobę oraz działalność marszałka Józefa Piłsudskiego. Projekt  ma na celu uwrażliwienie mieszkańców na historię poprzez prezentację postaci, które patronują danym ulicom lub placom.