Ocena jakości technologicznej mięsa surowego oraz wyrobów mięsnych

IIIA Podczas zajęć praktycznych z oceny jakości technologicznej mięsa surowego oraz wyrobów mięsnych. 
Oprócz nauki było sporo zabawy.