NTT SYSTEM QUERSUS PUCHAR POLSKI LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ

Nasi uczniowie z klasy IB oraz IIB kierunku technik informatyk na NTT SYSTEM QUERSUS PUCHAR POLSKI 
LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ