Nasi fryzjerzy wspierają Dom Dziecka w Bielsku-Białej!