NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY

Uczniowie, którzy reprezentowali Technikum TEB Edukacja biorąc udział w różnych konkursach poza terenem szkoły otrzymali nagrodę Dyrektora Szkoły.

Wyróżnieni uczniowie to: Jakub Wydrych, Klaudia Niemczyk oraz Natalia Wiktorczyk.