MOŻESZ MU POMÓC!!!

Prosimy o włączenie się do akcji pomocy Piotrusiowi. Każda złotówka przedłuża Mu życie.

Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Technikum TEB Edukacja w Słupsku