Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+”

26 października 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyła  się otwarta debata „Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+”. Organizatorami spotkania byli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk  i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.

Celem debaty było przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała  powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.

Podane w trakcie debaty informacje przydadzą się naszym uczniom podczas pierwszego wyjazdu naszych uczniów na praktyki zawodowe  do Wiednia .