„Kurs pierwszej pomocy z elementami ratownictwa weterynaryjnego dla psów”

Nasi uczniowie podczas”Kursu pierwszej pomocy z elementami ratownictwa weterynaryjnego dla psów”

Nauka w naszej szkole to nie tylko podstawa programowa ale i dodatkowe kwalifikacje zdobyte podczas nauki. Kurs pierwszej pomocy dla zwierząt prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i zatwierdzony zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.